top of page

Secțiunea Esențial

DATE PREZENTATE VALORIC PENTRU ZIUA AFIȘATĂ

 

Energie electrică

Valoarea aferentă Pieței pentru Ziua Următoare este media zilnică a prețurilor de închidere a acestei piețe operate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România.

Valorile aferente livrărilor pe parcursul următorului an calendaristic și a următoarei luni calendaristice reprezintă: (i) media ponderată a prețurilor de tranzacționare, cu cantitățile tranzacționate, de pe Piața cu negociere dublă continuă operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România sau (ii) valoarea din ultima zi în care s-au realizat tranzacții, determinată precum descris la (i), în cazul în care nu s-au realizat tranzacții.

Gaze naturale

Valoarea aferentă Pieței pentru Ziua Următoare este cea a prețului de închidere a acestei piețe operate de Bursa Română de Mărfuri.

Valorile aferente livrărilor pe parcursul următorului sezon (rece/ cald) și a următoarei luni calendaristice reprezintă: (i) media ponderată a prețurilor de tranzacționare, cu cantitățile tranzacționate, de pe Piața GasForward operată de Bursa Română de Mărfuri sau (ii) valoarea din ultima zi în care s-au realizat tranzacții, determinată precum descris la (i), în cazul în care nu s-au realizat tranzacții.

Variații

Acestea sunt raportate valorilor anterioare.

 

DATE PREZENTATE GRAFIC

 

Piața pentru Ziua Următoare

Cele 4 curbe afișate reprezintă:

Preț electricitate: media zilnică a prețurilor de închidere a Pieței pentru Ziua Următoare, operate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

Preț gaze: prețul de închidere a Pieței pentru Ziua Următoare, operate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

Procent umplere lacuri: gradul de umplere a lacurilor de acumulare (pentru producția de energie electrică din surse hidro) din România, publicat de către Transelectrica

Procent înmagazinare gaze: gradul de înmagazinare a gazelor naturale în România, din Inventarul Agregat de Stocare a Gazelor al Asociației Operatorilor de Infrastructură de Gaze din Europa

Următoarea lună calendaristică și următorul an calendaristic

Cele 4 curbe afișate reprezintă:

Preț electricitate (local): (i) media ponderată a prețurilor de tranzacționare, cu cantitățile tranzacționate, de pe Piața cu negociere dublă continuă operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România, (ii) cotația de vânzare de pe aceeași piață, în cazul în care nu s-au realizat tranzacții sau (iii) valoarea din ziua anterioară de tranzacționare, determinată precum descris la (i) si (ii), în cazul în care nu s-au realizat tranzacții și nici nu s-a format o cotație de vânzare

Preț gaze (local): (i) media ponderată a prețurilor de tranzacționare, cu cantitățile tranzacționate, de pe Piața GasForward operată de Bursa Română de Mărfuri sau (ii) valoarea din ziua anterioară de tranzacționare, determinată precum descris la (i), în cazul în care nu s-au realizat tranzacții

Preț electricitate (extern): prețul de închidere al pieței German Power Future operată de Bursa Europeană de Energie

Preț gaze (extern): prețul de închidere al pieței Dutch TTF Gas Futures operată de Bursa Intercontinentală

Certificate pentru emisii de CO2 și petrol

Cele 2 curbe afișate reprezintă:

Preț certificate CO2: prețul de închidere a pieței EEX EUA SPOT (*până la 26.05.2022 este prezentat prețul de închidere, publicat de către Ember Climate, al pieței EUA (EU ETS) Futures)

Preț petrol: prețul de închidere, publicat de către Nasdaq, al pieței Brent Crude

Secțiunea Prețuri (Monitorizare)

ENERGIE ELECTRICĂ

 

Livrare viitoare

Date prezentate tabelar pentru ziua afișată (ultima zi în care s-au realizat tranzacții), aferente fiecărui produs:

 • Local: media ponderată a prețurilor de tranzacționare, cu cantitățile tranzacționate, de pe Piața cu negociere dublă continuă operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

 • Extern: prețul de închidere al pieței German Power Future operată de Bursa Europeană de Energie

Date prezentate grafic pentru ultimele 30 de zile calendaristice, aferente fiecărui produs:

 • Preț local tranzacționare: media ponderată a prețurilor de tranzacționare, cu cantitățile tranzacționate, de pe Piața cu negociere dublă continuă operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

 • Volum local tranzacționat: suma cantităților tranzacționate pe Piața cu negociere dublă continuă operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

 • Cotație locală vânzare: cea mai mică cotație de vânzare de pe Piața cu negociere dublă continuă operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

 • Cotație locală cumpărare: cea mai mare cotația de cumpărare de pe Piața cu negociere dublă continuă operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

 • Preț extern închidere piață: prețul de închidere al pieței German Power Future operată de Bursa Europeană de Energie

PZU

Volum tranzacționat: Volumul orar tranzacționat pe Piața pentru Ziua Următoare, operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

Preț închidere piață: Prețul orar de închidere a Pieței pentru Ziua Următoare, operate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

Intrazilnic

Volum tranzacționat: Volumul lunar tranzacționat pe Piața Intra-zilnică, operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

Preț tranzacționare: Prețul mediu lunar tranzacționat pe Piața Intra-zilnică, operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România

Echilibrare

Volum deficit: Volumul lunar de deficit tranzacționat pe Piața de Echilibrare, operată de Transelectrica

Volum excedent: Volumul lunar de excedent tranzacționat pe Piața de Echilibrare, operată de Transelectrica

Preț deficit: Prețul mediu lunar al deficitului tranzacționat pe Piața de Echilibrare, operată de Transelectrica

Preț excedent: Prețul mediu lunar al excedentului tranzacționat pe Piața de Echilibrare, operată de Transelectrica

Import-export

Preț import: Prețul mediu lunar de import, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Preț export: Prețul mediu lunar de export, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

GAZE NATURALE

 

Livrare viitoare

Date prezentate tabelar pentru ziua afișată (ultima zi în care s-au realizat tranzacții), aferente fiecărui produs:

 • Local: media ponderată a prețurilor de tranzacționare, cu cantitățile tranzacționate, de pe Piața GasForward operată de Bursa Română de Mărfuri

 • Extern: prețul de închidere al pieței Dutch TTF Gas Futures operată de Bursa Intercontinentală

Date prezentate grafic pentru ultimele 30 de zile calendaristice, aferente fiecărui produs:

 • Preț local tranzacționare: media ponderată a prețurilor de tranzacționare, cu cantitățile tranzacționate, de pe Piața GasForward operată de Bursa Română de Mărfuri

 • Volum local tranzacționat: suma cantităților tranzacționate pe Piața GasForward operată de Bursa Română de Mărfuri

 • Preț extern închidere piață: prețul de închidere al pieței Dutch TTF Gas Futures operată de Bursa Intercontinentală

PZU

Volum tranzacționat: Volumul zilnic tranzacționat pe Piața pentru Ziua Următoare, operată de Bursa Română de Mărfuri

Preț închidere piață: Prețul zilnic de închidere a Pieței pentru Ziua Următoare, operate de Bursa Română de Mărfuri

Intrazilnic

Volum tranzacționat: Volumul lunar tranzacționat pe Piața Intrazilnică, operată de Bursa Română de Mărfuri, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Preț tranzacționare: Prețul mediu lunar tranzacționat pe Piața Intrazilnică, operată de Bursa Română de Mărfuri, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Echilibrare

Volum deficit: Volumul lunar de deficit tranzacționat pe Piața de Echilibrare, operată de Bursa Română de Mărfuri, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Volum excedent: Volumul lunar de excedent tranzacționat pe Piața de Echilibrare, operată de Bursa Română de Mărfuri, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Preț deficit: Prețul mediu lunar al deficitului tranzacționat pe Piața de Echilibrare, operată de Bursa Română de Mărfuri, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Preț excedent: Prețul mediu lunar al excedentului tranzacționat pe Piața de Echilibrare, operată de Bursa Română de Mărfuri, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Import-export

Preț import: Prețul mediu lunar de import, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Certificate CO2

Preț: Prețul de închidere a pieței EEX EUA SPOT (*până la 26.05.2022 este prezentat prețul de închidere, publicat de către Ember Climate, al pieței EUA (EU ETS) Futures)

Petrol

Preț: Prețul de închidere, publicat de către Nasdaq, al pieței Brent Crude

Secțiunea Volume (Monitorizare)

ENERGIE ELECTRICĂ

 

Import-export

Volum import: Volumul lunar total de import, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Volum export: Volumul lunar total de export, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Producție-consum

Volum producție livrată: Volumul lunar total de producție livrată în Sistemul Energetic Național, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Volum producție generată: Volumul lunar total de producție realizată de către producători, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Volum consum: Volum lunar total de consum, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Mix producție

Ponderea volumului produs din fiecare sursă (solar, eolian, păcură, biomasă, nuclear, hidro, gaze naturale sau cărbune) din volumul lunar total al producției generate, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Producători

Volumul lunar total de producție realizată de către fiecare producător dispecerizabil, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

GAZE NATURALE

 

Import-export

Volum import: Volumul lunar total de import, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Volum export: Volumul lunar total de export, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Producție-consum

Volum producție generată: Volumul lunar total de producție realizată de către producători, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Volum consum: Volum lunar total de consum, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Înmagazinare

Volum injectat: Volumul lunar total injectat în depozitele de înmagazinare, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Volum extras: Volumul lunar total extras în depozitele de înmagazinare, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Producători

Volumul lunar total de producție realizată de către fiecare producător, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Secțiunea Furnizori (Monitorizare)

ENERGIE ELECTRICĂ

 

Volumul lunar total furnizat de către fiecare furnizor cu o cotă de piață mai mare de 1,0%, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

 

GAZE NATURALE

 

Volumul lunar total furnizat de către fiecare furnizor cu o cotă de piață mai mare de 0,5%, conform raportărilor Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei

Secțiunea Avansat

Această secțiune permite analiza comparativă a diferiților parametri, fie pentru o aceeași perioadă de timp (Perioadă unică de vizualizare), situație în care se definesc datele precise de început și de final ale perioadei, fie pentru perioade identice din fiecare an începând cu 2020 (Perioade suprapuse de vizualizare), caz în care se definesc exclusiv ziua și luna de început și cele de final (Început perioadă vizualizare < Final perioadă vizualizare).

În cazul ambelor opțiuni de vizualizare, analizele pot avea diferite granularități: zilnică (Date zilnice), lunară (Date lunare) sau orară Date orare (PZU energie electrică), în ultima situația doar în cazul prețului de închidere a Pieței pentru Ziua Următoare de energie electrică.

Datele cu granularitate originală orară, respectiv zilnică sunt transformate în granularitate procesată zilnică, respectiv lunară, prin respectarea ponderării cu cantitățile aferente (dacă nu există, se utilizează media aritmetică), excepție făcând strict parametrii de influență procentuali (gradul de umplere a lacurilor de acumulare din România și gradul de înmagazinare a gazelor naturale în România), în cazul cărora transformarea din granularitate zilnică în lunară se realizează prin considerarea ca valoare lunară a ultimei valori zilnice din luna respectivă.

Parametrii care pot fi integrați în analizele comparative vizează prețurile de tranzacționare, locală sau externă, ale diferitelor produse cu livrare viitoare sau a doua zi, de energie electrică sau de gaze naturale, de pe diferite piețe, și parametrii de influență relevanți.

În cazul oricărui tip de vizualizare (Perioadă unică de vizualizare sau Perioade suprapuse de vizualizare) și a oricărui tip de granularitate (Date lunare și Date zilnice), excepție făcând cea orară (Date orare (PZU energie electrică)), în cazul căreia vor rezulta doar volumul orar tranzacționat pe Piața pentru Ziua Următoare, operată de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România și prețul orar de închidere a Pieței pentru Ziua Următoare, operate de Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România, utilizarea secțiunii Avansat implică, după introducerea detaliilor privind Început perioadă vizualizare și Final perioadă vizualizare așa cum s-a descris anterior, respectarea pașilor expuși în continuare.

 

COMODITATE

Se selectează comoditatea vizată (Energie electrică ori Gaze naturale) sau ambele (Toate comoditățile).

 

FILTRU ENERGIE ELECTRICĂ (CÂMP COMODITATE)

 

Tip livrare

Se selectează tipul de livrare vizat (Livrare viitoare la termen ori Livrare ziua următoare), selecția multiplă nefiind disponibilă.

Dacă se selectează Livrare ziua următoare, se procedează direct la apăsarea butonului Aplică filtrele.

Dacă se optează pentru Livrare viitoare la termen, se procedează așa cum este descris în continuare.

Perioadă livrare produs energie electrică

Se selectează din listă produsele (perioadele de livrare) vizate de analiză. Recomandăm ca numărul de produse selectate să fie limitat, pentru o facilă vizualizare grafică.

Profil livrare (energie electrică)

Se selectează profilele de livrare vizate de analiză (Bandă, Vârf ori Gol). Recomandăm selecția unui singur profil de livrare, dacă s-a optat pentru mai mult de 5 perioade în cadrul câmpului anterior, pentru o facilă vizualizare grafică.

Localizare operator piață

Se selectează dacă se optează strict pentru operatori locali (Locală) – Operatorul Pieței de Energie Electrică și de Gaze Naturale din România, doar pentru operatori externi (Externă) – Bursa Europeană de Energie sau pentru ambele (Toate localizările).

Platformă tranzacționare

Se selectează piețele vizate de analiză (platformele de tranzacționare), bifând dintre următoarele opțiuni: Negociere dublă continuă (locală, energie electrică) – PC-OTC, Licitație extinsă (locală, energie electrică) – PCCB-LE-Flex, Negociere continuă (locală, energie electrică) – PCCB-NC sau EEX Germania (externă, energie electrică) – EEX German Power Futures.

Parametri de influență

În mod opțiunal, se selectează parametri de influență vizați (Preț certificate emisii CO2 sau Grad umplere lacuri acumulare România).

Aplicare filtre

Se apasă butonul aplică filtre.

 

FILTRU GAZE NATURALE (CÂMP COMODITATE)

 

Tip livrare

Se selectează tipul de livrare vizat (Livrare viitoare la termen ori Livrare ziua următoare), selecția multiplă nefiind disponibilă.

Dacă se selectează Livrare ziua următoare, se procedează direct la apăsarea butonului Aplică filtrele.

Dacă se optează pentru Livrare viitoare la termen, se procedează așa cum este descris în continuare.

Perioadă livrare produs gaze naturale

Se selectează din listă produsele (perioadele de livrare) vizate de analiză. Recomandăm ca numărul de produse selectate să fie limitat, pentru o facilă vizualizare grafică.

Localizare operator piață

Se selectează dacă se optează strict pentru operatori locali (Locală) – Bursa Română de Mărfuri, doar pentru operatori externi (Externă) – Bursa Intercontinentală sau pentru ambele (Toate localizările).

Platformă tranzacționare

Se selectează piețele vizate de analiză (platformele de tranzacționare), bifând dintre următoarele opțiuni: Standard (locală, gaze naturale) – GasForward, Contraparte centrală (locală, gaze naturale) – GasForward în regim de contraparte central sau TTF (externă, gaze naturale) – Dutch TTF Gas Futures.

Parametri de influență

În mod opțiunal, se selectează parametri de influență vizați (Preț petrol sau Grad înmagazinare gaze naturale România).

Aplicare filtre

Se apasă butonul aplică filtre.

 

FILTRU TOATE COMODITĂȚILE (CÂMP COMODITATE)

 

Se urmează pașii rezultați prin compunerea celor prezentați în secțiunile Filtru Energie electrică (câmp Comoditate) și Filtru Gaze naturale (câmp Comoditate) și se apasă butonul aplică filtre.

Diverse

Sursele datelor sunt publice și sunt precizate în descrierile fiecărui parametru, formulate în acest document. Scopul acestui material este explicarea utilizării platformei partenerg și a modalităților de procesare a datelor, neoferindu-se nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la acuratețea sau completitudinea datelor. Fiecare destinatar trebuie să efectueze propria sa analiză independentă asupra informațiilor conținute în modul sau menționate aici în cadrul acestui material.

Datele prezentate sunt actualizate zilnic.

Platforma partenerg se supune Confidențialității datelor, Declinării răspunderii și Codului de etică.

bottom of page