top of page

Un iulie contractat angro aproape la jumătate față de ianuarie: un semnal din partea industriei


Finalul lunii iunie reunește al doilea cel mai mare număr de contracte de furnizare a energiei electrice, care încetează la termen, după cele de la finalul anului calendaristic, și uneori chiar un volum similar însumat al acestor contracte.


În sensul comparării corecte a gradului de contractare angro a lunii ianuarie 2021 cu cel al lunii care urmează, iulie 2021, nu vom considera, în cazul acesteia din urmă, volumele orare contractate prin produsele cu livrare în bandă pe perioada întregului an calendaristic 2021. Motivul este unul simplu: nevoia contractării începând cu 01.07.2021 determină - în cele mai multe cazuri - lipsa de necesitate anterioară a contractării perioadei 01.01.2021 - 31.12.2021.

Pornind de la raționamentul mai sus descris, prezentăm în continuare analiza comparativă a evoluției, până cu 20 de zile înainte de începerea livrării (ultima zi de tranzacționare fiind 11.06.2021) - pentru o și mai relevantă comparație - a nivelurilor orare de contractare angro ale energiei electrice cu livrare în lunile ianuarie 2021 (compus din produse cu livrare în bandă în perioadele lunii ianuarie 2021, a trimestrului I al anului 2021 și a semestrului I al anului 2021) vs. iulie 2021 (compus din produse cu livrare în bandă în perioadele lunii iulie 2021, a trimestrului al III-lea al anului 2021 și a semestrului al II-lea al anului 2021):

Concluzia I: luna iulie 2021, care urmează să înceapă, este contractată cu 43% mai puțin față de luna ianuarie 2021, neavând în vedere aici cantitățile tranzacționate în scopuri de trading, dar punctând că există cazuri de poziții redeschise.


A II-a concluzie (coroborând cu faptul că peste 350 MW, puterea orară însumată a unor consumatori industriali cu care suntem în contact, vor fi expuși în PZU sau vor fi contractați pe perioade scurte de 1-3 luni): industria depune eforturi imense pentru a absorbi creșterea foarte importantă de costuri, fiind dispusă să aștepte momente oportune de contractare, prin abordarea produselor alternative de furnizare a energiei, sau chiar să le determine.

Commentaires


Abonează-te la newsletter-ul ales de peste 500 de achizitori
De acum veți fi la curent!
bottom of page